Dane adresowe

Zapraszamy
do korzystania z nowej strony
Biuletynu Informacji Publicznej
dostępnej pod adresem:

Biuletyn Informacji Publicznej

https://samorzad.gov.pl/web/maz-wierzbica/

Nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej połączona jest wizualnie
z elementami promocyjnej strony Gminy Wierzbica. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej posiada również wersję informacji
wyodrębnionych BIP ze strony samorzad.gov.pl/web/maz-wierzbica
w formie mapy strony dostępną pod adresem:

https://samorzad.gov.pl/web/maz-wierzbica/mapa-strony?show-bip=true

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2024-01-23 12:20:13 | Data modyfikacji: 2024-07-07 23:20:42.
NAZWA GMINY
 WIERZBICA
RODZAJ GMINY
 GMINA WIEJSKA
LOKALIZACJA
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POWIAT RADOMSKI 
ADRES
KOŚCIUSZKI 73
26-680 WIERZBICA
KONTAKT
TEL. 48 618 36 10
E-MAIL: wierzbica@wierzbica.pl
e-PUAP: /s78li03gsp
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MAŁGORZATA WINIARSKA
TEL. 48 618 36 15
E-MAIL: rada@wierzbica.pl
WÓJT
AGNIESZKA ANETA JASTRZĘBSKA
TEL. 48 618 36 10
E-MAIL: wojt@wierzbica.pl
SKARBNIK
JOLANTA SZKOPEK
TEL. 48 618 36 24
E-MAIL: ksiegowosc.jsz@wierzbica.pl
SEKRETARZ
EUGENIUSZ WOLSZCZAK
TEL. 48 618 36 10
E-MAIL: sekretarz@wierzbica.pl
INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
E-MAIL: paula.slowik@cbi24.pl 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Wszelkie wpłaty należy kierować na konto*
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

91 9132 0001 0100 1919 2000 0010

* Nie dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty z tego tytułu prosimy kierować na indywidualny nr rachunku bankowego
* Nie dotyczy opłat za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych. Opłaty z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy:

92 9132 0001 0100 1919 2000 1350

 

***

Urząd Gminy w Wierzbicy czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00

Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

***

Wójt Gminy przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
Poniedziałek: 9:00 - 12:00, 15:00 - 16:30

Przewodniczący Rady Gminy
Poniedziałek: 15:00 - 16:30

***

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-09-26 14:51:03 | Data modyfikacji: 2024-07-05 00:21:47.
Data wprowadzenia: 2023-09-26 14:51:03
Data modyfikacji: 2024-07-05 00:21:47
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski