OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA - zawiadamiam strony postępowania że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowę wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. w miejscowości Ruda Wielka gm. Wierzbica w dniu 05.09.2022r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.240.2022.PS Zarządu Powiatu w Radomiu
2022-09-20 10:23:42
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu
2022-09-12 13:59:49
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Starosty Radomskiego o wydaniu decyzji nr 1634.2022 r. z dnia 5 września 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwetsycji, pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany"
2022-09-09 11:17:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2022 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.6.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ROZBUDOWIE BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SANITARNYM I ŁĄCZNIKIEM NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 186/2 I 187/3 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA
2022-08-22 13:02:12
  ...więcej

Ogłoszenie - w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego
2022-08-18 10:27:28
  ...więcej

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
2022-08-17 13:16:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16.08.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Wierzbica o mocy do 50 MW, zlokalizowana na terenie gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie” planowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/5, 2096/7, 2096/8, 2096/10, 2096/12, 2096/13, 2100, 2101, 2102, 2103, 2105, 2106/18 w obrębie Wierzbica, 261/7, 261/8, 262/4, 263/5, 263/6, 264/4, 265/4, 266/4 w obrębie Rzeczków
2022-08-16 14:18:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.08.2022 r., że w dniu 12.08.2022 r., na wniosek EMITEL S.A. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 44,0 m n.p.t. (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WRA_Wierzbica_Ruda Wielka/87896”na działce nr 1212/2 w miejscowości Ruda Wielka gm. Wierzbica
2022-08-12 11:28:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.08.2022 r., że w dniu 12.08.2022 roku wydana została decyzja RI.6733.4.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: WYZNACZENIU LOKALIZACJI DROGI WEWNĘTRZNEJ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA KOLONIA OBRĘB WIERZBICA, GM. WIERZBICA
2022-08-12 10:39:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 08.08.2022 r., że w dniu 08.08.2022 roku wydana została decyzja RI.6733.5.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA (0,4KV) NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 710, 712, 713, 714 I 715 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘB POMORZANY, GM. WIERZBICA
2022-08-12 10:30:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.08.2022 r. że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: WYZNACZENIE LOKALIZACJI DROGI WEWNĘTRZNEJ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA KOLONIA OBRĘB WIERZBICA, GM. WIERZBICA, w dniu 15.06.2022r., wydane zostało postanowienie ZS.224.3.40.2022 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych
2022-08-08 14:10:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29.07.2022 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.3.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID 1116 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA, na wniosek Gminy Wierzbica
2022-08-08 13:18:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.07.2022 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską i inną oczywistą omyłkę w załączniku graficznym w wydanej decyzji Nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dotyczącej budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowy kanalizacji światłowodowej
2022-08-08 09:33:08
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2022-08-02 14:28:43
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA - zawiadomienie stron postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zwiększenie wydajności instalacji do produkcji paliw alternatywnych zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2106/22 przy ul. Kościuszki 92 w Wierzbicy, Gmina Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie"
2022-08-01 17:37:01
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o zakończyeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA (0,4KV) NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 710, 712, 713, 714 I 715 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘB POMORZANY, GM. WIERZBICA
2022-07-20 10:41:59
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 1116 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2022-07-20 10:31:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.07.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zwiększeniu wydajności instalacji do produkcji paliw alternatywnych zlokalizowanych na działce o nr ewid. 2106/22 przy ul. Kościuszki 92 w Wierzbicy, gmina Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie". Obręb 0012 Wierzbica.
2022-07-20 07:41:43
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany
2022-07-05 14:21:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 1 lipca 2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Wierzbica o mocy do 50 MW, zlokalizowana na terenie gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie”
2022-07-04 10:31:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 635
następne