OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-06-02 11:31:41
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA SIECI KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15KV, BUDOWA SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4KV, BUDOWA ZŁĄCZ KABLOWO-POMIAROWYCH W RAMACH INWESTYCJI „PBW PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ ZE STACJI POLANY KOLONIA W M. KOLONIA POLANY GM. WIERZBICA –RE RADOM” NA DZIAŁKACH NR EWID. :2, 3, 33, 34/2, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 51/1 I 51/2 W MIEJSCOWOŚCI POLANY KOLONIA OBRĘB PLANY KOLONIA, GM. WIERZBICA, I NA DZIAŁKACH NR EWID: 10, 12, 36, 543, 545, 546, 559/1, 559/2, 561, 566, I 651 W MIEJSCOWOŚCI POLANY OBRĘB POLANY, GM. WIERZBICA
2022-05-30 14:24:32
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska obejmującej: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 1116 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2022-05-30 14:18:21
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
2022-05-26 12:04:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie zakończenia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowej w miejscowowści Polany Kolonia i Polany, gm. Wierzbica
2022-05-24 10:20:34
  ...więcej

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
2022-05-10 13:49:28
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2022-05-04 14:31:41
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowej w miejscowowści Polany Kolonia i Polany, gm. Wierzbica
2022-04-20 09:06:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica, że w dniu 16.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Elektrownia fotowoltaiczna Wierzbica o mocy 50 MW zlokalizowana na terenie Gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie" planowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: - 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/5, 2096/7, 2096/8, 2096/10, 2096/12, 2096/13, 2100, 2101, 2102, 2103, 2105, 2106/18 w obrębie Wierzbica, - 261/7, 261//8, 262/4, 263/5, 263/6, 264/4, 265/4, 266/4, 267/2 w obrębie Rzeczków
2022-04-11 12:31:12
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie
2022-04-08 14:31:20
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem w miejscowości Polany Kolonia gm. Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 1+1061"
2022-04-08 12:41:44
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2022-03-25 11:20:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 14.03.2022r.,na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Majewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Polany i Polany Kolonia obejmującej budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV
2022-03-18 10:31:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.03.2022 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 16.03.2022 roku wydana została decyzja nr RI.6733.1.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na świetlicę wiejską na działce nr ewid, 549/5 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
2022-03-18 10:30:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO z dnia 15.03.2022 r. o wydaniu w dniu 15.03.2022 r. decyzji nr 456.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem w miejscowości Polany Kolonia gm. Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 1+061
2022-03-17 10:59:23
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA W SPRAWIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA DZIAŁCE NR EWID 549/5 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2022-03-04 10:23:07
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE ORAZ ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ
2022-02-21 16:38:49
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
2022-02-16 07:41:45
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Polany Kolonia
2022-01-26 12:05:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA
2022-01-19 15:08:33
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 650
poprzednie     następne