Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Wyniki Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej 2019 w Gminie Wierzbica

Obwód Nr 1 - Wierzbica (Remiza) - Protokół z głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

Obwód Nr 1 - Wierzbica (Remiza) - Protokół z głosowania w obwodzie na kandydatów na Senatora

Obwód Nr 2 - Wierzbica (GOK) - Protokół z głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

Obwód Nr 2 - Wierzbica (GOK) - Protokół z głosowania w obwodzie na kandydatów na Senatora

Obwód Nr 3 - Ruda Wielka - Protokół z głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

Obwód Nr 3 - Ruda Wielka - Protokół z głosowania w obwodzie na kandydatów na Senatora

Obwód Nr 4 - Łączany - Protokół z głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

Obwód Nr 4 - Łączany - Protokół z głosowania w obwodzie na kandydatów na Senatora

Obwód Nr 5 - Dąbrówka Warszawska - Protokół z głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

Obwód Nr 5 - Dąbrówka Warszawska - Protokół z głosowania w obwodzie na kandydatów na Senatora

Obwód Nr 6 - Polany - Protokół z głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

Obwód Nr 6 - Polany - Protokół z głosowania w obwodzie na kandydatów na Senatora

Obwód Nr 7 - Zalesice - Protokół z głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Posłów

Obwód Nr 7 - Zalesice - Protokół z głosowania w obwodzie na kandydatów na Senatora

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-15 09:11:02 | Data modyfikacji: 2019-10-15 09:27:18.
Postanowienie Nr 198/1/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 24 września 2019 r. w sprawie
sprostowania błędu w postanowieniu nr 198/2019
Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 23
września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w gminie Wierzbica
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:55:04.
Postanowienie Nr 198/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Wierzbica
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:52:24.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w
okręgu wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:47:37.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w
okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-20 12:34:30.
Protokół publicznego losowania składów
obwodowych komisji wyborczych spośród
kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników
komitetów wyborczych na terenie Gminy Wierzbica w
wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na
dzień 13 października 2019 roku
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 10:37:15.
Informacja o liczbie osób powołanych w skład
komisji obwodowych w wyborach do Sejmu RP i Senatu
RP zarządzonych na dzień 13 października 2019
roku
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 10:34:29.
Lista kandydatów do komisji obwodowych
 Treść listy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-17 08:58:11.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
16 września 2019 r. o powołaniu w gminie
Wierzbica obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r. Komisarz Wyborczy w
Radomiu I informuje, że w dniu 18.09.2019 o godz.
14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica
odbędzie się losowanie
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-17 08:23:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10
września 2019 roku o podaniu do do wiadomości
wyborców informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-17 08:19:22.
Postanowienie Nr 175/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające
postanowienie w sprawie podziału Gminy Wierzbica
na stałe obwody głosowania, ustalania ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-26 14:52:56.
Data wprowadzenia: 2019-08-26 14:52:56
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski