ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zakupu i montażu masztu flagowego wraz z flagą w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną
2022-09-22 12:14:41
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie od km 0+000 do km 0+350"
2022-09-19 11:04:17
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1330/3 o powierzchni 13,17 ha położonej w Wierzbicy, stanowiącej własność Gminy Wierzbica
2022-09-13 13:07:15
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa zakupu i montażu masztu flagowego wraz z flagą w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną
2022-09-13 12:50:47
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Budowa pomnika Czynu Niepodległościowego w Wierzbicy"
2022-09-12 13:24:48
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy”
2022-08-18 14:22:37
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/6 o powierzchni 0,69 ha położonej w miejscowości Zalesice, stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00023486/2
2022-08-09 11:10:17
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2022 r.
2022-07-28 10:27:57
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Wierzbica
2022-07-26 07:44:36
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na sporządzenie projektu technicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 9+220 (skrzyżowanie z DP nr 3560W) do km ok. 9+790 w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica"
2022-07-07 13:48:49
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie.”
2022-07-05 14:14:08
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Numer referencyjny: RI.271.02.2022
2022-07-01 11:22:11
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie"
2022-06-27 14:19:30
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy"
2022-06-13 14:53:12
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. "Wykonanie i dostarczanie posiłków w formie cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat do Gminnego Żłobka w Wierzbicy adres: 26-680 Wierzbica, ul. Krasickiego 38 w okresie 01.07.2022 r. - 30.06.2023 r."
2022-06-08 14:28:27
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK. Numer referencyjny: RI.271.01.2022"
2022-06-03 18:11:35
---Identyfikator postępowania w miniPortal:dad5a1fa-301d-4b13-a5f3-0038b7bd754b---  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy
2022-06-02 13:15:00
Wójt Gminy Wierzbicaogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony Do sprzedaży przeznacza się:działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Wierzbicy stanowiące własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/0002089  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. ",,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy”"
2022-04-28 10:27:31
  ...więcej

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy
2022-04-21 14:17:10
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn. Opracowanie projektu na sieć wodociągową na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ulicy Piaskowej w Wierzbicy, długości ok. 940m, dz. nr 174”.
2022-04-15 11:09:55
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 34
następne