2011

 Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok - dochody.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:08:38.
 Informacja z wykonania budżetu za 2011rok - opis.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:06:45.
 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-30 14:54:42.

 

 Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wierzbica

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-29 11:12:53.

Zobacz:
 Projekt budżetu .  Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2011-08-29 11:12:53
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk