Przetargi do 31.12.2021

Zaproszenie do złożenia oferty na "Budowę
oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego
pomiędzy ulicami Głowackiego i Partyzantów w
Wierzbicy"

Treść zaproszenia ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz robót

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar

Projekt budowlany

Projekt techniczny

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:17:18.
Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:17:18
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót