Przetargi do 31.12.2021

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju
opałowego lekkiego do kotłowni w Wierzbicy,
budynku Urzędu Gminy oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) - wersja XML

Zmiana załącznika nr 3

Załącznik nr 3 - projekt wykonawczy zmodyfikowany

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:15:11.
Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:15:11
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót