2021

Wzory wniosków:

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchmości 2021.XLS

ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2021.XLS

ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2021.XLS

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2021.XLS

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2021.XLS

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2021.XLS

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 2021.XLS

UPL-1P - Pełnomocnitwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej 2021.XLS

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:19:44.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:20:46.
Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2019 r w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:22:09.
Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości r w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:23:12.
Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:24:09.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:24:09
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski