2017

Stawka podatku leśnego w 2017 r. wynosi 42,0222 zł od jednego hektara lasu.

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, oblicznej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wynosiła 191,01 zł na 1m3.

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 08:55:10 | Data modyfikacji: 2016-12-16 09:19:29.
Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia
wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 08:30:46 | Data modyfikacji: 2016-12-16 09:19:35.
Wzory deklaracji

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

IL-1 Wzór informacji w sprawach podatku leśnego

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/B Dane o zezwoleniach podatkowych w podatku leśnym

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-16 08:30:55 | Data modyfikacji: 2016-12-16 09:19:41.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-16 08:30:55
Data modyfikacji: 2016-12-16 09:19:41
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski