2018

Stawka podatku leśnego w 2018 r. wynosi 43,35 zł od jednego hektara lasu

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1m3.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:54:08 | Data modyfikacji: 2017-12-11 08:12:01.
Wzory wniosków:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

UPL-1P Pełnomocnitwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:51:43 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:51:23.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:54:39 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:51:18.
Uchwała Nr XLII/261/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:55:13 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:51:13.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 . 
Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:55:13
Data modyfikacji: 2017-12-07 14:51:13
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski